Компанияның сапа саласындағы саясаты

ТОО "Промет"

"Промет" металл құрылғыларының зауыты технологиялық контейнерлерді, блокты-модульді ғимараттардығы антенналы-діңгекті құрылымдарды, шағын шелтерлерді, әртүрлі байланыс құрылғылары мен Тапсырыс берушінің алдындағы шарттық міндеттерді қатаң орындауға өз қызметіне негізге ала отырып, көптеген басқа өнімдерді даярлау бойынша қызметтің барлық түрлерін ұсынатын, мінсіз серіктес ретінде, Қазақстан Республикасының нарығындағы өзінің көшбасшылық позициясын нығайтуға талпынатып және ХС ИСО 9000:2000  ұстанымдарына сәйкес менеджементті жетілдіретін өндірістік компания болып табылады.

ХС ИСО 9000:2000 ұстанымдарына:

Тапсырыс берушінің кез келген шешімдерін жүзеге асыруға, олардың жолданымындарына шұғыл жауап қайтаруға, Тапсырыс берушімен серіктестік ретке келтіруге , сондай-ақ Компанияның Тапсырыс берушінің үмітін басып озу тілегін талпынумен айқындалатын, тұтынушыға бағдарлану. Өндірістің бірегей технологиясын қолдана отырып біз еңбек шығындары мен материалдарды үнемдеуді, демек, Тапсырыс берушінің шығындарын төмендетеміз.

Басшылық ролі компанияны дамытудың стратегиялық мақсаттарын қалыптастырумен, нарықтың жаңа сегменттерін игеру арқылы қолданыстағы бизнесті кеңейту мүмкіндігін іздеуге, осылайша Компанияның инвестициялық қызуғушылығын арттыру арқылы қадағаланады.

Қызметкерлерді тарту ұстанымы жоғарғы санатты мамандарды кәсіби дамытуға арналған  жағдай жасау, қауіпсіз  еңбек жағдайымен қамтамасыз ету, қызметкерлерге бәсекеге қабілетті сыйақы мен олардың жұмыс көлемі мен сапасына сәйкес әлеуметтік жеңілдіктерді ұсыну ретінде қарастырылады.

Жүйелік тәсілдеме мен процесстік тәсілдемені қолдану басқару үдерістерін қайта құру мен оңтайландыру арқылы корпоративті басқаруды жетілдіруді қамтамасыз етеді.

Өзара тиімді қарым-қатынастардың ұстанымдары толық өзара әрекет ету мен серіктестік үшін қосымша құндылықтарды құрай отырып, жеткізушілермен ұзақ мерзімді шарттық қарым-қатынасты нығайтып және ретке келтіруге мүмкіндік береді.

Айғақтарға негізделіп, шешімдерді қабылдау ұстанымы атқарымдылығын жақсартып және компанияның жоғарғы басшылығы тарапынан уақытылы әрекет ету мүмкіндігінің айқындылығы мен жүзеге асырылуы үшін жағдай жасай отырып, Компанияның СМЖ үдерістері арасындағы өзара қарым қатынасты, Компания қызметінің бара-бар басқарылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Компания менеджеметінің ажырамас бөлігі ретінде, тұрақты жетілдіру ұстанымы қызметкерлердің жоғарғы кәсіби деңгейін тартумен, жоғарғы технологиялық жабдықты қолданумен, сондай-ақ біздің Тапсырыс берушілеріміздің кез-келген шешімдерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, қызметтің тиімді өндірістік және коммерциялық ұйымдастырылуын қолдану негізінде құрылады. Біздің еліміздің сирек кездесетін табиғатын жоғары бағалай отырып, біздің өндірісіміздің барлық технологиялық үдерістері экологиялық қауіпсіздіктің нормаларына қатаң сәйкестікпен құрылған.

Компания жұмысының басшысы – бұл сіздің қалауыңыз бен мақсаттарды орындауға, демек, сіздің бизнесіңіздің сәттілігіне ерекше мүдделілік болып табылады!